Leen Van Tichelen

Pilaarbijter

2022
ENG / NL
READ ↓

[ENG]

There is hard­ly any tra­ce of the church chair. Ik was sawn into pie­ces, which were pou­red into lay­ers of con­cre­te. Encased in a pil­lar, robust, rough and hard — like the asce­tic life that the Church held up to its fol­lo­wers as an ide­al. The tit­le, accor­ding to art his­to­ri­an Petja Gekiere, is a refe­ren­ce to the hypo­cri­te, the hypo­cri­te who makes us belie­ve that he belie­ves. He per­se­ve­res so hard that he trans­forms into a column and thus beco­mes part of the archi­tec­tu­re, he beco­mes a pil­lar of the who­le. Biting into the sto­ne, the pil­lar biter himself is petri­fied. Forever impriso­ned and depri­ved of the earth­ly exis­ten­ce to which the green pig­ment refers. A les­son in humility.”

© Mieke Versyp, translation Joeri Smet

[NL]

Van de kerk­stoel is nau­we­lijks nog een spoor te beken­nen. Hij werd in stuk­ken gezaagd, die in lagen beton zijn gego­ten. Ingekapseld in een pilaar, robuust, ruw en hard – zoals het asce­ti­sche leven dat de Kerk vroe­ger, bij wij­ze van ide­aal, voor­hield aan haar vol­ge­lin­gen. De titel is vol­gens kunst­his­to­ri­ca Petja Gekiere een refe­ren­tie naar de hui­che­laar, de hypo­criet die ons doet gelo­ven dat hij gelooft. Hij zet zo hard door dat hij trans­for­meert tot zuil en hier­door deel wordt van de archi­tec­tuur, hij wordt een steun­pi­laar van het geheel. Bijtend in de steen is de pilaar­bij­ter zelf ver­steend. Voor eeu­wig gevan­gen en ver­sto­ken van het aard­se bestaan waar­naar het groe­ne pig­ment ver­wijst. Een les in nederigheid.”


© Mieke Versyp